תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

193 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 193

193 / 306

חזרה לידיעה