תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

191 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 191

191 / 306

חזרה לידיעה