תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

190 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 190

190 / 306

חזרה לידיעה