תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

19 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 19

19 / 306

חזרה לידיעה