תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

189 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 189

189 / 306

חזרה לידיעה