תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

188 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 188

188 / 306

חזרה לידיעה