תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

186 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 186

186 / 306

חזרה לידיעה