תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

184 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 184

184 / 306

חזרה לידיעה