תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

183 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 183

183 / 306

חזרה לידיעה