תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

182 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 182

182 / 306

חזרה לידיעה