תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

181 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 181

181 / 306

חזרה לידיעה