תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

180 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 180

180 / 306

חזרה לידיעה