תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

18 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 18

18 / 306

חזרה לידיעה