תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

179 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 179

179 / 306

חזרה לידיעה