תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

178 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 178

178 / 306

חזרה לידיעה