תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

177 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 177

177 / 306

חזרה לידיעה