תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

176 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 176

176 / 306

חזרה לידיעה