תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

175 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 175

175 / 306

חזרה לידיעה