תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

174 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 174

174 / 306

חזרה לידיעה