תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

173 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 173

173 / 306

חזרה לידיעה