תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

172 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 172

172 / 306

חזרה לידיעה