תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

171 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 171

171 / 306

חזרה לידיעה