תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

17 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 17

17 / 306

חזרה לידיעה