תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

168 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 168

168 / 306

חזרה לידיעה