תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

167 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 167

167 / 306

חזרה לידיעה