תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

166 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 166

166 / 306

חזרה לידיעה