תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

165 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 165

165 / 306

חזרה לידיעה