תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

164 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 164

164 / 306

חזרה לידיעה