תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

163 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 163

163 / 306

חזרה לידיעה