תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

162 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 162

162 / 306

חזרה לידיעה