תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

161 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 161

161 / 306

חזרה לידיעה