תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

159 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 159

159 / 306

חזרה לידיעה