תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

158 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 158

158 / 306

חזרה לידיעה