תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

157 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 157

157 / 306

חזרה לידיעה