תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

156 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 156

156 / 306

חזרה לידיעה