תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

155 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 155

155 / 306

חזרה לידיעה