תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

154 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 154

154 / 306

חזרה לידיעה