תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

153 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 153

153 / 306

חזרה לידיעה