תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

152 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 152

152 / 306

חזרה לידיעה