תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

151 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 151

151 / 306

חזרה לידיעה