תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

150 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 150

150 / 306

חזרה לידיעה