תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

15 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 15

15 / 306

חזרה לידיעה