תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

149 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 149

149 / 306

חזרה לידיעה