תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

148 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 148

148 / 306

חזרה לידיעה