תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

147 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 147

147 / 306

חזרה לידיעה