תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

146 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 146

146 / 306

חזרה לידיעה