תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

145 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 145

145 / 306

חזרה לידיעה