תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

144 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 144

144 / 306

חזרה לידיעה