תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

143 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 143

143 / 306

חזרה לידיעה