תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

142 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 142

142 / 306

חזרה לידיעה